Vem är vi

Adapis Georadar Teknik, inte bara markradar
 
imageVem är vi
Adapis Georadar Teknik AB är ett konsultföretag med säte i Helsingborg.

Verksamheten startade 1985 och fick namnet Gradar i 1991. Då hadde vi kontor i Oslo. I 1998 öppnades den svenska firma.

Vår sysselsättning började som konsultverksamhet 1985 med företaget Geokey i Milano. Sedan dess har vi genomfört omkring 9oo undersökningar - stora som små, på ytor och i situationer av mycket skilda slag. Under de här åren har vi haft kunder från de allra största oljeproducenterna till små konsultföretag. Ovsett vilka företag vi har haft som kunder har vi arbetat med samma entusiasm och samma seriositet.

Främst utför vi geofysiska undersökningar men vi är verksamma inom kartering - GIS och bearbetning av geologiska data.