Integritetspolicy

 

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet kring de uppgifter vi har om dig. I vår integritetspolicy får du svar på vad vi använder din data till och hur vi skyddar den. Adapis Georadar Teknik AB ( AGTAB ), org.nr 559049-6559 ( vi , oss och vår ), med postadress, Falsterbogatan 7, 252 52 Helsingborg, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på georadar.se och markradar.se som tillhör Adapis Georadar Teknik AB. AGTAB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid förfrågar och korrespondenser för tjänster och forskningsprojektet.
 

Personuppgiftsansvarig

AGTAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Personuppgifter som behandlas, exempel på information som inhämtas: Företagsnamn Kontaktperson Företagsadress/fakturaadress Telefonnummer och e-postadress Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browserinställningar och IP-adress. AGTAB samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.
 

Hur hämtar vi information?

AGTAB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Exempel på formulär: Kontaktformulär Information om era verksamhets geolokalisering och koordinater Information om byggnad och byggnadsmaterial Information om mark, vatten och processer vid era anläggning När man laddar ner dokument som t ex våra infoblad och våra dokument (pdf) från våra webbsidor Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e post ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter och information som inhämtas AGTAB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål: För att kunna sända relevant information För att kunna ta kontakt och erbjuda våra tjänster I vissa fall en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078). En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är när vi använder oss av samarbetspartners, vår hantering av personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kundföretag samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal mellan ditt företag och oss. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till ditt företag. Vi inhämtar ingen information från tredje part.
 

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär inom AGTAB lagras i vår administration och Marketing system. Vi och våra IT- och systemleverantörer har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med ditt företag behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till ditt företag i egenskap av kund till oss. För att uppfylla lagkrav kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. Hur länge lagras uppgifter? AGTAB lagrar inte personuppgifter längre tid än det som är nödvändigt, men så länge som det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra gratis tjänster. Vi har rutiner för radering av data relaterat till kontakter som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallag. I tillägg raderar vi också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst. Utlämning av information till tredje part? Personuppgifter delas inte ut till tredjeparts. I vissa fall kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Informationssäkerhet AGTAB jobbar kontinuerligt med informationssäkerhet och för att säkra gott skydd för våra användares uppgifter.
 

Rättigheter

Information som inhämtats genom formulär inom AGTAB lagras i vår administration och Marketing system. Vi och våra IT- och systemleverantörer har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med ditt företag behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till ditt företag i egenskap av kund till oss. För att uppfylla lagkrav kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. Hur länge lagras uppgifter? AGTAB lagrar inte personuppgifter längre tid än det som är nödvändigt, men så länge som det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra gratis tjänster. Vi har rutiner för radering av data relaterat till kontakter som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallag. I tillägg raderar vi också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst. Utlämning av information till tredje part? Personuppgifter delas inte ut till tredjeparts. I vissa fall kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. Informationssäkerhet AGTAB jobbar kontinuerligt med informationssäkerhet och för att säkra gott skydd för våra användares uppgifter.
 

Kontakta oss

Kontakta oss Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på Telefon 042-12 36 38 info@georadar.se Adapis Georadar Teknik AB, 252 52 Helsingborg Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn, kan du kontakta kundtjänst per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan.