F.A.Q. Vanliga Frågor, bästa svar.

Här finner du svar på ofta förekommande frågor om vad georadar [markradar] är, hur en georadar [markradar] fungerar och hur man lokalisera, kartlägga, undersöka med georadar [markradar].

Om du vill ställa en fråga som inte finns besvarat här du är mycket välkommen att kontakta oss genom vårt Kontakt sidan [genom att klicka här]. kontakta Adapis Georadar Teknik AV  Markradar i klarspråk
 • Markradar kallas det pga. att det används mest för undersökningar under marknivå.
  Det är en radar, (Radio Detection and Ranging) alltså ett instrument som används för
  att lokalisera och mäta avstånd till ett objekt.
 • Vad alstras från en radar?
  -Radiovågor och i de flesta kommersiella radar skickas även pulser. En puls är en kort våg.
  Det gör den för att det är enklare att kontrollera vad man skickar och att tolka vad den tar emot.
 • Är det farligt att använda markradarn i en befolkad miljö?
  -Nej. Flera studier har bevisat att kort exponering inte har påverkan på människor eller djurs hälsa.
  Dessutom så är de flesta markradar väl isolerade på ovansidan. De senaste åren så följer yrkesmänniskor
  råd för användning av markradar som kommer från en intresseförening som heter GPR-euro.
 • Kan man se en skelett med markradarn?
  -Det beror på hur nära skelettet är från skannerns yta och vad som finns runtom.
  I de flesta fall kan man se inifrån skallen och bröstkorgen.
 • Kan man se något bakom en tavla som hänger på en vägg?
  -Generellt ja. Den kan se några millimeter eller flera centimeter bakom tavlan.
  Georadarn kan användas på alla ytor som är inte täckt av metall.
  Pga. det kallas då markradarn för Subsurface Radar.
 • Kan man se igenom plast?
  Ja, t ex. pvc-rör, en låda som är begravd i marken eller bakom en vägg med olika objekt i.
 • Kan man använda radarn för att se vad som finns i ett bagageutrymme i en bil?
  Generellt nej. För att radarn kan inte alstra genom en metall och plåt.
  Det är en utav de få men viktigaste begränsningarna för radarn.
 • Används markradarn på vatten?
  Det beror på salthalten. Det fungerar inte i vanligt havsvatten. Vågorna blir absorberade av vattnet och signalen stutsar inte tillbaka. Insjöar med låg salthalt, stora och mindre floder (inte så nära havet då det får salt) kan undersökas med radar. Man använder ibland radar som komplettering eller alternativ av sub-bottom profiler.
 • Kan man dra markradarn efter en bil?
  De flesta kommersiella radar har inställnings möjlighet för att skicka och fånga radarpulser även om man åker relativt snabbt t.ex. på en motorväg.
 • Om radarpulserna inte går genom metall kan man undersöka under en järnväg?
  Ja, det finns särskilt konstruerade georadar system som kan se och kartlägga järnvägar.
 • Visar GRADAR också 2D och 3D resultat av undersökningen?
  Ja, det har vi gjort sedan länge med hjälp av bland de bästa softwaren som t ex RADAN och GPR-SLICE. Vi visar alltså resultat i profil (2D), djupskivor eller "slice" och kombination av dem. Om det finns inmätning i landskapsform (Digital Elevation Modelling) utför vi 2D och 3D bearbetning där ytan är korrigerat och tar form efter den riktiga markytan.
 • Är det viktigt att veta vart man ska undersöka?
  Ja, det är det för att vara säker på att vi kan hjälpa till. Vi behöver också veta att det vi letar efter ligger i radarns "range". Alltså inte för djupt, inte för lite, inte för "mörkt" (låg kontrast).
 • En sista och vanlig fråga är "vad kostar det?".

  För att svara på den frågan behöver vi veta mer generellt:
  - vart det ligger geografiskt (både till den fysiska parametern men också för att planera resan)
  - maximalt undersökningsdjup
  - hur stort det förväntade objektet är. (om det handlar om ett objekt). Offert kan skrivas efter:

  -ytan (hur många kvadrat meter som skall undersökas),
  -per arbetstimme eller projektpris
  -och / eller baserat på andra kriterier som vilka detaljer ni vill ha.