image

Adapis AB stammar från Gradar Geofysik.
35 års företagsutvekling inom geofysik

Tillämpad geofysik
 
Adapis Georadar Teknik AB utför undersökningar för studiet av jord, berg, ned till ett djup av något tiotal meter. Geofysik reducerar kostnader för borrning om en större yta skall undersökas. Vår styrka är georadar mätningar och geofysiskt integrerade metoder.

I en förundersökningsplan väljer vi den metod som är lämpligast eller de metoder som kompletterar varandra för ett tillförlitligt resultat.

 

Adapis G.T. AB är expert på geofysik: från djup till berggrundsytan till arkeologiska undersökningar. Från kartläggning av förorenad mark till kontroll av vägbeläggning och betong. Adapis G.T.AB använder avanserat instrument och bearbetning system men vi ombesörja att levererar pedagogiska rapport med tydlig lokalisering och kartläggning .


Vad kan vi hjälpa dig med?