Vad vi gör

Markradar används för många tillämpningar inom geologi, miljö, glaciologi, arkeologi,
byggnation och konstruktion. Med markradar finns det möjlighet att skilja på olika material som t.ex. olika jordarter och berg, plast, metall, hålrum fyllda med sediment, vatten eller luft.

kontakta oss för mer info.

 
image image image image
 
 

  • arkeologi, byggnadsvård
  • förundersökning och kontrol (monitoring)byggnation av infrastruktur [vägar, broar, tunnlar, järnvägar, flygplatser]
  • geologi, lagserie, berggrund kartläggning
  • geoteknik, betong, fundament kontrol
  • glaciologi, arktisk geofysik
  • konstruktion
  • miljö: kartläggnig av föroreningar i marken
  • föremålsdetektering forensisk undersökningar
  • ledning och rördetektering